Vitajte na stránke EDUNET EUROPE, n.o

Nezisková organizácia EDUNET EUROPE, n.o. so sídlom: P.O.Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51905663 vznikla dňa 24.02.2015 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Košiciach podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.

  • VZDELÁVANIE

  • Občianska angažovanosť

  • Medzisektorová spolupráca