Naše projekty

1

Spojenie prostredníctvom mobility, Zavedenie systémov mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v balkánskych krajinách

Druhý pilotný program mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre západný Balkán

Číslo projektu:
Úloha:
Hlavný partner:

Stručný popis:

Partneri:

EAC-2020-0865
Partner
Én Kint Egyesület a Békéért és Fejlődésért, Én Kint Egyesület MeOut Association – Maďarsko
https://meout.org/ctm/ 

Centrum odborného vzdelávania – Čierna Hora
Obchodná a priemyselná komora Srbskej republiky – Bosna a Hercegovina
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Slovinsko
Obchodná a priemyselná komora Vojvodiny – Srbská republika
Kosovské vzdelávacie centrum – Kosovo
Tirana Vocational College – Albánsko
Tirana Esthetics and Style School – Albánsko
Zespoł Szkół Ponadpodstawowych n. 2 – Poľsko
Kika Mobility Training Center – Grécko

Ďalsí členovia:

Szolnoki Szakképzési Centrum – Maďarsko
StartITup Egyesulet – Maďarsko
University of New York Tirana – Albánsko
Obchodná a priemyselná komora župy Győr-Moson-Sopron – Maďarsko
Changemakers – Albánsko

2

VETtotheFuture

Komplexná platforma elektronického vzdelávania

Číslo projektu:
Odkaz:
Partneri:

2022-1-HU01-KA220-VET-000090188
https://aimeout.com/
MeOut Group (Applicant) – Maďarsko – https://meout.org/
EDUNET EUROPE – Slovensko – https://eduneteurope.sk/en/home/
Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji – Poľsko – http://www.innplus.org.pl/
Stredná odborná Škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola – Slovensko – https://sospribenik.edupage.org/
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského – Slovensko – https://www.ostrovskeho.sk/
Zespol Szkol im. Wladyslawa Stanislawa Reymonta w Malaszewiczach – Poľsko – https://www.malaszewicze.com/
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum – Maďarsko – https://kiskunhalasiszc.hu/
Global Startup Awards – Dánsko – https://www.globalstartupawards.com/

Zhrnutie projektu:

Projekt si kladie za cieľ zaoberať sa medzerou v porozumení a aplikácii umelej inteligencie (AI) v odbornom vzdelávaní (VET). Uznáva, že aj keď mladšia generácia môže byť „digitálnym domorodcom“, často nie sú oboznámení s pokročilými technológiami, ako je AI. 

Kľúčové aspekty projektu zahŕňajú:

  • Porozumenie umelej inteligencie (AI): Projekt uznáva, že AI čoskoro nahradí    jednoduchú opakujúcu sa mentálnu a fyzickú prácu, čo povedie k úplnej zmene v systéme zamestnávania a povolania v tradičnej spoločnosti. To má významné dôsledky pre odborné vzdelávanie, keďže mnoho pracovných miest by mohlo byť nahradených AI.
  • Digitálna transformácia: Projekt uznáva rastúcu popularitu digitalizovaného odborného vzdelávania, avšak zároveň priznáva, že väčšina škôl nie je oboznámená so základnými pojmami AI systému a jeho aplikačnými oblasťami. Cieľom projektu je inovovať metódy a koncepty výučby, aby študentom pomohol lepšie pochopiť AI
  • Inovatívne vyučovacie metódy: Projekt si kladie za cieľ zaviesť inovatívne vyučovacie metódy do odborného vzdelávania, aby sa prispôsobil rýchlo sa meniacemu technologickému prostrediu. Snaží sa zvýšiť povedomie o najnovších technológiách, ktoré budú formovať odborné vzdelávanie
  • E-learning platform: Projekt navrhuje otvorenú e-learning platformu, ktorá integruje inovatívne vzdelávacie nástroje, aké sú e-vzdelávacie materiály, podcasty a výzvy reálneho sveta v oblasti inovácií týkajúce sa umelej inteligencie. Táto platforma si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o umelej inteligencii a podporiť tvorivosť, kritické myslenie a spracovanie komplexných informácií.

Projekt sa zaoberá tromi kľúčovými témami: 

– vytváraním nových, inovatívnych alebo spoločných učebných osnov alebo kurzov; 
– digitálnymi zručnosťami a kompetenciami; 
– prekonanie nesúladu zručností a riešenie potrieb trhu práce. 

Konzorcium verí, že AI bude revolúciou v oblasti odborného vzdelávania a snaží sa prispôsobiť sa týmto meniacim sa okolnostiam.

3

CookEU KA220-VET

Partnerstvá spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave

Číslo projektu:
Úloha:
Hlavný partneri:


KA220-VET-82DE8018
Vedúci
Csermely Környezetvédelmi Egyesület – Maďarsko
Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium – Maďarsko
ASOCIATIA SICFESZT EGYESULET – Rumunsko
Liceul Tehnologic Constantin Brancusi Sfantu gheorghe – Rumunsko
Ekonomska srednja škola „Bosa Milićević“ – Srbsko
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník – Slovensko
OPSTINA KANJIZA – Srbsko

Krátka informácia:

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť programov odborného vzdelávania a prípravy v sektore gastronómie prostredníctvom podpory ich internacionalizácie a digitalizácie. Špecifické ciele zahŕňajú:

  1. Zavedenie medzinárodného, inovatívneho, zmiešaného programu odborného vzdelávania a prípravy v oblasti regionálnej kuchyne
  2. Posilnenie medzinárodnej, medzisektorovej a digitálnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Projekt ponúka návrh a pilotnú realizáciu inovatívneho gastronomického programu odborného vzdelávania a prípravy zameranej na miestnu kuchyňu cieľových krajín.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Email

eduneteurope@gmail.com

Tel

+421 908 710 161

Adresa

P.O.Hviezdoslava 21/11
079 01 Veľké Kapušany

IČO: 51905663
DIČ: 2120821329
OID: E10252733
PIC: 893274747

Vyplňte dotazník a pošlite nám správu