Naše projekty

1

Spojenie prostredníctvom mobility, Zavedenie systémov mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v balkánskych krajinách

Druhý pilotný program mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pre západný Balkán

Číslo projektu:
Úloha:
Hlavný partner:

Stručný popis:

Partneri:

EAC-2020-0865
Partner
Én Kint Egyesület a Békéért és Fejlődésért, Én Kint Egyesület MeOut Association – Maďarsko
https://meout.org/ctm/ 

Centrum odborného vzdelávania – Čierna Hora
Obchodná a priemyselná komora Srbskej republiky – Bosna a Hercegovina
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Slovinsko
Obchodná a priemyselná komora Vojvodiny – Srbská republika
Kosovské vzdelávacie centrum – Kosovo
Tirana Vocational College – Albánsko
Tirana Esthetics and Style School – Albánsko
Zespoł Szkół Ponadpodstawowych n. 2 – Poľsko
Kika Mobility Training Center – Grécko

Ďalsí členovia:

Szolnoki Szakképzési Centrum – Maďarsko
StartITup Egyesulet – Maďarsko
University of New York Tirana – Albánsko
Obchodná a priemyselná komora župy Győr-Moson-Sopron – Maďarsko
Changemakers – Albánsko

2

VETtotheFuture

Komplexná platforma elektronického vzdelávania

Číslo projektu:
Úloha:
Hlavný partner:
Partneri:

KA220-VET-497C5535
Partner
Én Kint Egyesület a Békéért és Fejlődésért – Maďarsko
Instytut Inicjatyw Partnerskich narzecz Innowacji – Poľsko
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník – Slovensko
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1,Košice – Slovensko

Krátka informácia:

Na začiatku projektu sme si stanovili 3 hlavné ciele:

C1: Zvyšovanie povedomia žiakov o umelej inteligencii na úrovni odborného vzdelávania a prípravy s cieľom prekonať prekážky rýchlo sa meniacich požiadaviek trhu práce a poskytnúť žiakom a učiteľom základné vedomosti o umelej inteligencii.
C2: Podporovať súbor nástrojov AI vychádzajúce zo zistených potrieb kľúčových kompetencií a zručností v oblasti AI, ktoré nie sú dostupné v rámci tradičného odborného vzdelávania.
C3: Podporovať inovatívne metódy výučby s cieľom lepšie zapojiť žiakov odborného vzdelávania a prípravy do mimoškolských aktivít.

3

CookEU KA220-VET

Partnerstvá spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave

Číslo projektu:
Úloha:
Hlavný partneri:


KA220-VET-82DE8018
Vedúci
Csermely Környezetvédelmi Egyesület – Maďarsko
Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium – Maďarsko
ASOCIATIA SICFESZT EGYESULET – Rumunsko
Liceul Tehnologic Constantin Brancusi Sfantu gheorghe – Rumunsko
Ekonomska srednja škola „Bosa Milićević“ – Srbsko
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník – Slovensko
OPSTINA KANJIZA – Srbsko

Krátka informácia:

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť programov odborného vzdelávania a prípravy v sektore gastronómie prostredníctvom podpory ich internacionalizácie a digitalizácie. Špecifické ciele zahŕňajú:

  1. Zavedenie medzinárodného, inovatívneho, zmiešaného programu odborného vzdelávania a prípravy v oblasti regionálnej kuchyne
  2. Posilnenie medzinárodnej, medzisektorovej a digitálnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Projekt ponúka návrh a pilotnú realizáciu inovatívneho gastronomického programu odborného vzdelávania a prípravy zameranej na miestnu kuchyňu cieľových krajín.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Email

eduneteurope@gmail.com

Tel

+421 908 710 161

Adresa

P.O.Hviezdoslava 21/11
079 01 Veľké Kapušany

IČO: 51905663
DIČ: 2120821329
OID: E10252733
PIC: 893274747

Vyplňte dotazník a pošlite nám správu