ERASMUS+.

je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Je financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Erasmus + verí v celoživotné vzdelávanie a zameriava sa na mládež, pracovníkov s mládežou a pedagógov zo všetkých vekových skupín.

Program Erasmus + je založený na neformálnom vzdelávaní a vytvára prostredie, v ktorom je zároveň praktické a vzrušujúce sa vzdelávať.

Program je rozdelený do 3 kľúčových akcií:

KA1 – Mobilita študentov a zamestnancov

KA2 – Partnerstvá pre spoluprácu a výmenu postupov

KA3 – Podpora rozvoja politiky a spolupráce

DISCOVER ALL OPPORTUNITIES HERE

  • INCLUSION AND DIVERSITY

  • DIGITAL TRANSFORMATIONS

  • PARTICIPATION IN DEMOCRATIC LIFE

  • ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CLIMATE GOALSList Title